Telefony stacjonarne będą nieczynne do końca roku z powodu remontu biura.

Polityka zarządzania jakością

Nadrzędnym celem GK Product S.C.  jest stałe podnoszenie jakości realizowanych wyrobów oraz usług  i w oparciu o sprawne zarządzanie i traktowanie klientów zgodnie z ich oczekiwaniami.

Osiągnięcie powyższego celu zobowiązujemy się realizować przez:

  • utrzymanie i ciągłe doskonalenie  Systemu Zarządzania Jakością  zgodnego z normą  ISO 9001:2015.
  • analizowanie potrzeb klientów i nadążanie za ich rosnącymi wymaganiami,
  • pełne zaangażowanie kierownictwa oraz wszystkich pracowników do realizacji ustalonych celów jakościowych.
  • zatrudnianie kompetentnego personelu, który systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, zapewnienie właściwych zasobów oraz infrastruktury dla osiągnięcia zgodności świadczonych wyrobów i  usług z oczekiwaniami klientów oraz wymaganiami prawa.

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za realizację celów zawartych w Polityce Zarządzania Jakością. Jednoznaczne określenie kompetencji i odpowiedzialności dla określonych stanowisk pracy, ustalenie powiązań organizacyjnych przyczyni się do poprawy organizacji pracy. Deklarujemy zapewnienie odpowiednich środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania  Systemu Zarządzania Jakością w GK Product S.C.

W chwili obecnej naszym głównym celem jest utrzymanie i rozwijanie  Systemu Zarządzania Jakością w GK Product S.C.  wg normy ISO 9001:2015. Wszystkich pracowników czynimy odpowiedzialnymi za realizację Polityki Zarządzania Jakością w zakresie ich stanowisk pracy, a również zobowiązuję do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów, wyrobów i usług.

 

Współwłaściciele 01.03.2022r.